Marc Sort Woodwinds © 2013-2018   |   PRIVACITAT   |   CONTACTE   |   CREDITS   |   IDIOMA    | |

  

ON LINE-REC

- En aquest apartat podeu escoltar les mostres d'àudio necessàries i escollir la que més s'ajusti a les vostres necessitats estètiques musicals, també us podeu posar en contacte amb nosaltres i explicar-nos què necessiteu exactament.

 

- A diferència dels instruments samplejats podem sel·leccionar el tipus de so, timbre, fraseig, articulació, dinàminca, vocabulari, dicció, etc.,  ajustant-lo estilísticament a les vostres  creacions musicals, ja siguin instruments solistes o secció de vent.

 

- Donem suport a totes aquelles persones i empreses que necessitin instruments de vent fusta o vent metall enregistrats amb qualitat professional, només necessitem la partitura o l’àudio juntament amb les vostres indicacions.

 

- És molt recomanable utilitzar gravacions a mida en comptes d’instruments de vent samplejats als vostres projectes musicals, la diferència és evident.